ANBI-status

Theater Vrijburcht heeft de ANBI status aangevraagd. Dat betekent dat donaties en sponsoring onder gunstige belastingregels vallen. We geven je graag alle informatie. Stuur een mail naar Penningmeester.theater@Vrijburcht.nl. Je kunt ook op de website van de belastingdienst zoeken naar ANBI gift .

Openheid over ons beleid en onze financiën is voor ons heel belangrijk. Via deze pagina maken we de voor de ANBI status vereiste gegevens openbaar.

De officiële naam van Theater Vrijburcht is:
Stichting Theater Vrijburcht
Jan Olphert Vaillantlaan 143
1086XZ Amsterdam

Ingeschreven in Kamer van Koophandel onder nummer 34202319
Email: theater@vrijburcht.nl

Het fiscaal nummer is: 814894148

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Algemeen bestuurslid / programmeur:

Cornélie Leemhuis
Frank Licher
Karin Nicolaas
Maaike Riemersma

Doel van de vereniging

(art. 2 van de statuten)
a. het beheren van de multifunctionele theaterruimte in het complex Vrijburcht;
b. het organiseren van niet-commerciële culturele activiteiten.
alles in de ruimste zin van het woord.

Beloningsbeleid

De vereniging heeft geen betaalde bestuursleden en/of betaald personeel. Alle werkzaamheden gebeuren door vrijwilligers.

Deze bijlagen zijn hier te downloaden of in te zien: